Lebih dari 100 orang perhari bergabung di komunitas Ajeg Bali, untuk mendapatkan informasi menarik seputar bali — ekslusif & gratis melalui email mereka.

Pabligbagan Wariga

Olih : I Madé Sujaya

Gumanti pantas pisan i raga pinaka krama Bali mangkin puniki ngaturang angayubagya duaning sampun nami indik sastra wariga. Duaning, sastra wariga nénten ja ngicén uger-uger indik padéwasan pacang ngamargiang upacara, sakéwanten taler ngajahin i raga sareng sami mangda nénten ngutang-utang galah duaning galah wantah sané pinih mautama ring jagaté.

Yan telebin malih, sastra wariga wantah pinaka pakaryan mautama pisan saking para panglingsir i raga inguni. Yadiastun sastra wariga ring Bali kabaos rauh saking Jawi, sakéwanten kawéntenan wariga ring Bali gumanti mabinayan pisan. Kahanan wariga ring Bali nganutin kawéntenan palemahan, pawongan, lan parahyangan.

Nika nyihnayang, para panglingsiré dumun nénten ja nerima kémanten napi sané rauh saking dura Bali. Budaya sané kabaos becik ring dura Bali kasanggra turmaning kaadungang sareng kawéntenan jagat Baliné.

Sané patut katelebin indik kaluwihan sastra warigané ngicén panarka indik sasmitan jagaté. Sayuwakti, mangkin sayan-sayan makéh krama Baliné sané sakadi nyampahang wariga punika. Abaos, sastra wariga wantah satua kémanten, sampun nénten anut ring panglimbak jagaté turmaning nénten ilmiah.

Sakéwanten, makudang-kudang penelitian sané kamargiang oleih para sujanané ring Bali–asapunika taler sujana saking dura ali ngantos dura negara—maosang indik kaluwihan sastra wariga punika. Napi sané kasurat ring sastra wariga punika gumanti kadasarin antuk wiwéka utawi logika sakadi baos mangkiné.

Duaning asapunika, ngantos mangkin kawéntenan sastra warigané ring Bali kantun ajeg. Boya ja sangkaning wariga punika kapikukuhang antuk pamargi sastra agamané ring Bali, taler sangkaning kawéntenan sastra warigané anut ring kawéntenan jagaté.

Sakadi sampun aturang titiang ring ajeng, wariga punika wantah ngicén uger-uger, paajah-ajah mangda i raga satata éling ring sang maraga abad utawi galah punika. Yaning i raga nénten uning ring kasuksman periode punika sinah i raga nénten pacang mrasidayang nyanggra kauripané puniki. Sakadi baos mangkiné, galah pinaka jinah, galah punika sane kuasa. Nénten wénten sané nénten kakuasayang antuk galah.

Minab i raga sareng sami sampun uning ring katatwan Sang Kumara sané kuber olih Sang Kala. Nika nyihnayang sang meraga jatma (kumara) setata pacang kauber antuk galah. Ring dija ja, duk kapan ja.

Wariga ngicén i raga gegemelan asapunapi antuk mangda nénten ngantos katadah olih Sang Kala. Kabaos wariga punika wantah ketus saking kruna weruh ring raga, utawi uning ring sajeroning angga soang-soang. Wénten taler sané maosang wariga punika metu saking kruna warah ring raga utawi ngicén pawarah-warah, piteket-piteket majeng i raga sareng sami.

Kaketus saking :
* http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=19&id=15326

Pin It on Pinterest

Shares
Share This