Lebih dari 100 orang perhari bergabung di komunitas Ajeg Bali, untuk mendapatkan informasi menarik seputar bali — ekslusif & gratis melalui email mereka.

Pidato Bahasa Bali tentang Budaya Bali

Pidato Bahasa Bali tentang Budaya Bali

Contoh pidato bahasa bali, atau pidarta bahasa bali tentang Budaya Bali. Pidato ini dapat digunakan oleh adik-adik untuk mengerjakan soal bahasa bali, atau sebagai ide pidato di sekolah, maupun tempat kerja.

Baca Juga : Belajar Bahasa Bali dengan Contoh Kalimat Sehari-hari

Ngrajegang Budaya Bali

Om Swastyastu”

Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida tityang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang tityang matur amatra sane mamurda ”Ngrajegang Budaya Bali”.

Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane “pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise”. Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika?

Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan asapunika iraga sareng sami patut Ngrajegang Budaya Bali. Mangda budaya baline tetep asri, lan lestari.

Silih sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika wantah Basa Bali, Tetabuhan lan Tari-Tarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Punika ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.

Ida-dane miwah sameton sami sane banget kusumayang titiang, Kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonohipun. Ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida-dane sinamian, Pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih.

”Om Santih, Santih, Santih, Om”

Baca Juga : Pidato Bahasa Bali tentang Busana Adat

Pin It on Pinterest

Shares
Share This