Lebih dari 100 orang perhari bergabung di komunitas Ajeg Bali, untuk mendapatkan informasi menarik seputar bali — ekslusif & gratis melalui email mereka.

100+ Kumpulan Contoh Bebanyolan Bali dan Artinya

100+ Kumpulan Contoh Bebanyolan Bali dan Artinya

Jika kamu sedang mencari kumpulan contoh bebanyolan Bali, maka lebih dahulu mari kita cari tahu apa itu bebanyolan, yang artinya adalah sebuah lelucon, atau lawakan, yang berkaitan dengan hal yang lucu yang biasa digunakan untuk hiburan, dan tampilan seni pertunjukan di bali.

Baca Juga : 100+ Bahasa Alus Bali Lengkap dengan Artinya

Kumpulan Contoh Bebanyolan Bali

Kacerita di rumah sakit bersalin I jantuk ngantosang somahne ngelah pianak.
Dr Anak: “Biihhh.. selamet nggih Pak Jantuk, anaknya telah lahir dengan sehat,”
I Jantuk; “suksma bu dokter, kurenan tiang sapunapi..?”
Dr Anak; “Ooooh, Ibuk Utin sehat manten Pak.. hanya perlu istirahat dumun nggih.. Ngomong2… sire nama anaknya Pak???….”
I Jantuk: “Jastin Bibar, dok”
Dr Anak: “mimiih keren, sire sane ngefans ken Justin?”
I Jantuk: “Sing je keto Dok.. nto nak singkatan…
JAntuk Sama uTIN BIkinnya di jimBARan….
gdubrakkkk

Bebanyolan Bali : Artin Uban

Panak I Bracuk madan I Joblar.. setonden pules iye metakon tekening nanangne.
Joblar: “Nang, adi bise bok nanange misi warna ane putih2 jani nang?….”
Bracuk: “Ooow… ne madan uban.. uban i anak bau tanah tumbuh ulian pianake kuwal buine begug.. yen acepok cai kuwal… sinah sube lakar dadi uban bok nanange ane katih…yen ping liu cai kuwal.. sinah ngeliyunan uban nanange…”
Joblar: “Oooooo… keto nang?..”
Bracuk: “Anak mule keto, ento sube ngeranayang cai tusing dadi kuwal, darmane pagehang.. tolih anake nanang… alep kalem darma, tusing je kaas bingal, bengkung begug cara cai.”
Joblar: “Beeeh… yen seken buke keto ngudiang I Pekak bokne mekukud uban nang?…..”
Bracuk: “…grrrrrrrrrhhhhhh…”… guabrakkkkkkk…. wkwkwkkk….

Bebanyolan Bali : Adan Buron

I Bracuk mule ye murid kual lan bengal. Ento mawinan iye tusing naik kelas.
Kacerita mangkin Bu Guru ngajin biologi.
Guru: “buron napi sane mapengater aksara ‘B’?
Dewi: “bojog”….
Guru: “pantas… napi malih?”
Ayuk: “bukal…”
Guru: “layak…mangkin napi buron sane mapengater huruf “C”?
Lecir: “celeng….”
Guru: “napi malih…?”
Muride makejang siep sawireh tusing nawang.. I Bracuk sedeng iteh ngundap pules lantas kagelurin….”Bracuuuuk…. banguuuuun…..!!!!!”
I Bracuk makesiab, berdiri kepupungan lantas mebalik metakon, “napi buk?”
Guru: “buron ape ane mapengater abjad “C……”???
Bracuk: “…. ngggg… nggg anu buk… Care celeng….”
Gurune pedih lan bangras baan jawabane lantas ngopak I Bracuk: “keto sube yen pragat pules di kelase… jani pesuang ibane, mejujuk di sisi di samping tiang benderane..”
Lantas ibu guru ngelanturang pelajahan…
Guru: “mangkin napi buron sane mepengater abjad “I”…?
Uling sisi I Bracuk ngelur mesaut: “Ibu guru care celeeeeeng….”
Bu guru eksklusif sekarat……… #,$($, $(“)) $);-, $; wkwkwkwkk

Baca Juga : Puisi Bahasa Bali : Paid Tiang

Bebanyolan Bali : Kopi Misi Cetik

I Bracuk sedek dina anu luas ke balian nakonang indik sakitne.
Bracuk: “Jero Balian..ampure niki. somah titiange ibi ngoopin ke pisagane.”
Balian: “Maan kenken..??”
Bracuk: “Di mulihe ditu lantas i Dadong koplar ngemaang kupi a bongkos anggone gagapan teken kurenan titiang.. kone kupi lubak.. lantas seduh tiang.. Jeg sabilang oyot kupine jeg sakit matan titiange.. Cetik napi misi kupine Jero??”…
Balian: “Ooo… ngoyong malu jani kar pesuang mantrane… ”
ditu lantas i jero balian memantra, “Ong ang ukkh ukhh hemmm hemmm huaaaakhhsss cinghhh….”
Bracuk: “Mimih adi model gres mantrane jero???”…
Balian: “Cuuk… Bahaya Cuk… bahaya gede…”
Bracuk: “Sapunapi bahayane jero..???”
Balian: “Pantes sube cai nyakitang mate sabilang ngoyot kupi.. ”
Bracuk: “cetik napi misi jero????”
Balian: “adan cetike…. ‘sinduke tusing pesuang cai uling lumure….”
wkwkwkwkkwkkk….

Bebanyolan Bali : Mukak Toko Hape

I bracuk ke balian nunas baos.
Bracuk; “Jero Balian, tiang jagi nunas tulung…”
Balian:” Ape kar tagih? Apang cantik liu ngelah tunangan?… de ngipi cai Cuuk!”….
Bracuk: “Tiang nunas pang enggal sugih…”
Balian:” Megae… perjuangan anake pang enggal sugih…”
Bracuk: “tiang ten ngelah modal jero.”
Balian;”Nyak cai mukak toko? Baange nyilih modal..”
Bracuk: “tampang toko napi jero??”
Balian: “toko ape gen dadi… yang penting toko… sakewale jani ane animo toko hape nyak?”
Bracuk: “wuaaahhh…. passss… cocok… cocokkk jerooo…man cen modalne?”…
Ditu lantas jero balian ke paon nyemak perabot baange I bracuk.
Bracuk: “kone mukak toko hape, ngudoang modal linggis jero, sing ade nak nyak meli linggis jani.
Balian:”Sajaaan cai lengeeeh Cuuk… ento linggise anggon mukak toko hape cinane di teuku umar jam 3 semengan uling jendelane…”
Bracukkkk sukak ngamah linggis….. wkwkkwkwk

Bebanyolan Bali : Kode istimewa

Bracuk:”Beeeh… ngudiang cai jeg lege misi kenyem-kenyem, liang gen bayun caine, Cir?
Lecir: “he he heeeee… awake liang ulian sabilang cewek ane demenin baang arahan langsung nyak ajakin pules..”
Bracuk: “Eeeit… milu sik neh…. baang je nyilih kodene, Cir…”
Lecir: “kene…. ‘eheeem.. eheeem’… jeg pasti nyak cewek ane demenin ajak pules…
Bracuk: “monto gen…? Aluh asane nahh… mantep… yen keto ane pertama kar test ken kurenane malu neh… sawireh awake tusing taen ajake pules uling aminggu”
Ditu lantas petenge I Bracuk di ampikne negak ngeroko… lantas mesuang instruksi…”eheeem. …eheeem”.
Luh Sari: “yeeeeh.. mai mai.. enggalin macelep ke kamar tiange Beli Leciiir…”
Bracuk: “!@#&$*)@^$(:? $&#…..

Contoh Bebanyolan Bali :

BBM Ngancan Mael

Lecir; “aruuuhhh… dadi sopir, jeg pengeng ndas ake, Cuk…!!?
Bracuk: “Kan rame torise Cuk, terus ake nepukin cai jeg nganginang ngauhang ngajak toris.. ngudiang pusing?”
Lecir: “Yen toris sing ade masalah, ake pengeng ulian ken setorane. Bose sing peduli.. pokokne setorane patuh kuale harga bbm jeg menek jani, sing dadi.menekang tarif..”
Bracuk: “Cai sing ngelah daya, Cir”
Lecir: “maan… kenken carane kudiang bemone, encehin…?”
Bracuk: “suudang nganggon bbm, ganti ane gratis anggon care whatsapp, line, wechat,”….
wkwkwkwkkk…

Contoh Bebanyolan Bali :

Tiga tambah dua

Rahine soma sesampun upacara bendera, ibu guru lestari ngicen pitaken teken murid-murid indik matematika.
Ibu Guru; “Yening ILuh ngelah roti 4, juange teken i putu buin besik, ape jawabane Luh?”
ILuh: “Tetelu Buk…”
Ibu Guru:”Miiih dueg gati… sane mangkin yen Bracuuukkk?”
Bracuk: “Siiiiap Buk guru….!”
Yening Bracuk ngelah juwuk tetelu jani baang Ibu Guru biin dadua, apa jawabane, Cuk?”
Bracuk: “Matur Suksma bu guru”…
Bu guru langsung pingsan masuk UGD…. wkwkkwkwk…

Contoh Bebanyolan Bali :

Ke Dokter Gigi

Jam 7 peteng i bracuk ke dokter gigi, sawireh dokterne jegeg ditu i bracuk mukak keretan celanane.
dokter gigi: “weeee…. pak bracuk ngudiang ne?”
bracuk: “Ampure dokk….Ibi bakat melali ke sanur… ke kompleks…”
dokter gigi: “ento sube, bapake bracuk jaruuuh… ne salah ruangan.. ditu di sebelah utk penyakit kelamin. tiang niki dokter gigi”
bracuk: “nike sampun bu dokter, tulungin je perikse.. ade gigine i ayuk keles nganceng di “anun” tiange…”
dokter gigi lantas pingsan……. nyeleketekkkkk….

Contoh Bebanyolan Bali :

Bojog Ipah

I Bracuk mare suud mejajal di carike ngajak somahne I Luh Sari. jani kacerita ia lantas mulih ngeliwatin alase sane bet.
I Luh Sari; “bikas beline care buron, begug buin bengkung sing dadi orahin”.
Bracuk: “Kanggoang a monto Luh….”
I Luh nepukin bojog lantas nudingin I Bracuk; “To tolih beli… to keto sube beli patuh ngajak nyaman-tenteram beline makejang to tolih bojoge!!”
Bracuk; “Aooo Luh be tawang beli, bojoge ento makejang nyama ipah beline”….
wkkwkwkwkk…

Contoh Bebanyolan Bali :

Paican Wong Samar

Pan Keplug kacrita nak lingsir kaliwat polos tur nenten taen bogbog. risedek dina anu ia ngeling sigsigan di samping tukade. ditu lantas teke anak luh wong samar sane nyantos tukade.
Wong Samar; “Iihh pekak, anak ngudiang murung sigsigan?”
Pekak; “Arit duwen tiange ane asiki, macelempung ke tukade, sinah mangkin tiang nenten sida ngalihang sampin tiange amah.”
Wong Samar lantas ical ajebos tur mewali makte arit selaka sane ngerenyeb, “ane ne arite, Kak?”
Pekak; “nenten… nenten punika… sane lianan”.
lantas i wong samar malih ical tur mawali makta arit emas, “niki kak?”
Pekak; “nenten… gelah tiange selem mategul aji kawat…”
malih ical i wong samar tur mewali makta aritne i pekak.
Pekak; “Nah nika layak tiang nuwenang”.
Wong Samar; ” sawireh pekak kaliwat polos, jani maketelu pekak ngelahang arite, abe mulih melahang ngerawat di kubu”.
Erang egar lan gargita i pekak mulihang ke kubune…
kacrita buin enem bulane i pekak malih ngeling sigsigan sawireh i dadong ngalin ke tanah sane wayah.
ditu lantas malih i wong samar ngerauhin tur lantas ngajak anak luh bajang jegeg seksi putih langsat buka julia peres..
Lantas I Wong Samar metakon; “Kak, ane ne i dadong somah pekake?”
Pekak lantas mesaut; “Passss, nike sampun somah tiange.”
Lantas I wong samar pedih lan bangras, “Iiih cai pekak lingsir, Cai suba bogbog kije kepolosan caine ane maluan?”
I Pekak takut lantas mesaut, “yen ten akuin tiang, pasti jero wong samar malih maktaang dewi persik, sesampun kenten malih maktaang i dadong sane sampun ruyud tur peyot, sampun kenten tiang jagi icen jero samian tetiga nika, “Emangnya tiang eyang Subur”…
kagak kuattttttt…… wkwkkwkwkkk

Contoh Bebanyolan Bali :

Bahasa Inggris Ngentut Suud karaoke

I Bracuk ngajak I lecir lantas mulih, ditu i lecir nyambatang..
“Cuuk, adi dueg cai magending basa inggris? dije melajah?!
Bracuk: “Kursus, 24 jam sing medem2, Cir…!
Lecir; “Beeeh… ingin tau ake ken kebisan cai ne… kar test ake jani, dadi?
Bracuk: “Please go ahead…”
Lecir : “Bungut cai not, apa basa inggrisne ngentut?”
Bracuk: “Wind of change.”
Lecir: “entut ane sing memunyi?”
Bracuk: “Sound of silence.”
Lecir : “entut ane ada ampasne?”
Bracuk : “Dust in the wind.”
Lecir : “yen sing sengaja pesu entut?”
Bracuk: “Careless whisper.”
Lecir : “entut ane majepit?”
Bracuk : “Please release me.”
Lecir : “entut ane bengu?”
Bracuk : “Killing me softly…”
Lecir : “yen entut ane misi racun?”
Bracuk : “Don’t speak…”
Lecir: “entut peteng2?”
Bracuk : “Wonderfull tonight…”
Lecir : “Anak ane gobane care entut?”
Bracuk : “Someone like you.”
wkwkwkwkkk

Baca Juga : 11 Contoh Wewangsalan dalam Bahasa Bali

Pin It on Pinterest

Shares
Share This